Blanka Hofmanová
profesionální vedení účetnictví

Reference

Vedeme účetnictví pro akciové společnosti, s.r.o., fyzické osoby, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, sdružení sportovců a občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. - sdružení nájemníků.

Objektivní reference je možné vyžádat například od společností:


© Copyright 2004